Hea teada

Elektriprojektist

Suuremate elektritööde aluseks on elektriprojekt, mille saate tellida elektritööde teenusepakkujatelt. Projekti koostamisel arvestatakse tellija vajaduste ja võimalustega ning kantakse teie soovid ja lõpptulemus paberile, mille alusel elektritööde teostaja planeerid ja teostab tööd antud objektil. Koostatavad projektid vastavad hetkestandarditele ja normatiividele, koostame ka valmisehitatud objektidele teostusjoońiseid ja asendiplaane.

Elektripaigaldis

Elektripaigaldise ehitamine algab projektist ja lõpeb vastutava ettevõtte deklaratsiooniga , mõlemad paberid on aluseks tehniliste kontrollmõõtmiste teostajale, mille alusel mõõdistaja viib läbi kontrollmõõtmised ning väljastab mõõteprotokolli. Ehitaja deklaratsiooni ja mõõteprotokolli alusel saab tehnilise kontrolli inspektor hakata hindama objekti nõuetle vastavust. Inspektor tutvub ja hindab dokumentatsooni ja ohutusnõuete täitmist ning tingimust vastamisel väljastab nõuetekohasuse tunnistuse.

Ajutise elektri saamine uuele objektile

Esmalt tuleb pöörduda elektriteenuse pakkuja poole kes koostab teile nõuetekohase ja teile vajadustele vastava elektrikilbi, Millest oleks võimalik ehitusaegset voolu tarbida, soovitavalt pistikupesade näol. Seejärel väljastab kilbikoostaja deklaratsiooni(vajadusel mõõdistab kaablid ja maanduse), mis on liitumispunkti pingestamise aluseks Elektrilevile.