Tegevusalad

Elektritööd siseruumides

 • Elektririkete kõrvaldamine ja remont
 • Elektrikilpide koostamine, paigaldamine, ühendamine
 • Valgustite paigaldus, vahetus
 • Kaitsmete, lülitite, pistikupesade, automaatikaseadmete lisamine, vahetamine ja markeerimine
 • Toitekaablite paigaldus ja remont
 • Pistikupesade ja lülitite paigaldus ja uuesti kinnitamine
 • Maanduspaigaldise paigaldus ja ehitus
 • Potensiaaliühtlustuse väljaehitamine
 • Ajutisete elektripaigaldise ehitamine ja ajutiste elektrikilpide paigaldus
 • Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koosatmine

Eletritööd õues

 • Välisvalgustite paigaldus
 • Aiavalgustite paigaldus
 • Aia ja välivalgustite kaabeldustööd
 • Välipistikupesade paigaldus
 • Maakaabli muhvi/jätku valmistamine
 • Maakaabli paigaldamine elektripostile ja ühendamine õhuliiniga
 • Välivalgustite automatiseerimine(taimer,hämaralüliti,relee)

Automaatikatööd

 • Automaatikatööd ja kaabeldus
 • Nõrkvoolutööd ja kaabeldus
 • Elektriseadmete automatiseerimine
 • Boilerite, küttelementide, valgustite automatiseerimine

Elektripaigaldise kontroll ja hooldus

 • Elektripaigaldiste nõuetele vastavusse viimine
 • Elektripaigaldiste reguraalne ülevaatlus, hooldus ja remont
 • Elektripaigaldiste kaardistamine ja teostusjooniste koosatmine
 • Tehnilised mõõdistamised
 • Esmase ja korralise tehnilise kontrolli korraldamine, nõuetekohasuse tunnistuse väljastamine